Gražiausi meilės žodžiai jai ir jam bei frazės apie meilę. Parink tinkamus meilės žodžius savo mylimam žmogui.


Aš nenoriu visko iškalbėti,
Nes paskui, žinau, ateis lengvumas.
Ir nukritusi aštri kančios žvaigždė
Ges be virpesio ūksminguos krūmuos.
Aš nenoriu visko iškalbėti –
Tegu žeidžia žodžiai nesakyti.
Tegu gula ant liūdnos širdies
Kančios akmeniu lyg aštrūs dolomitai.
Aš nenoriu visko iškalbėti –
To, kas gali skaudinti ir gelti,
Nes žinau, nėra jėgos, kuri
Šitą “žvaigždę” vėl dangun įkeltų.


Negaliu daugiau aš slėpti tų jausmų,
Kurių nesugebu valdyti.
Norisi pamiršti viską,
Kas galėtų priminti JĮ!

Nekęsti šios meilės irgi norėčiau,
Bet ar sugebečiau?
Meilę pirmąją vienintelę nekęsti,
Kaip priešą? Ne! Negalėčiau.
Meilė iš pirmo žvilgsnio niekada neužmirštama!


Trokštu apkabint Tave,
Trokštu išsinešt toli tave.
Norėčiau paskraidyt debesyse.
Norėčiau pamatyt, tikrąją saulę.
Kristume nuo skardžio
Ir kiltume aukštyn…
Lėktume su paukščiais,
Matytume iš viršaus…
Kristume į pusnį,
Mylėtume labai…
Tik klausimas iškyla
Ar kilsi su manim?


Labiau už viską brangink
Tau skiriamą Meilę.
Ji išliks dar ilgai po to,
Kai ištirps Tavo auksas ir sveikata.


Jau naktis… o blakstienos nelimpa…
Ir sapnai neaplanko manęs…
Ir širdis plaka smarkiai, nerimsta…
Gal todėl, kad ilgiuosi tavęs..?


Žinok kad meilė – auksinis perlas,
Žinok kad meilė – ateitis,
Žmogus be meilės – lyg aklas vergas,
O jo gyvenimas tartum naktis.


Akys, kuriuos visada išliks manyje.
Rankos, kurias jausiu savose.
Lūpos, kurių neliečiau, bijodama.
Ir vėl būti kaip visos Tavyje,
Sužaidžiam ir numetam.
Nereikia man vilčių, maža
Turiu jų savyje.
Keista, jausmas senai turėjo išnkyt,
O pažiūrėk su diena jis vis didėja.
Noriu, kad Tu išeitum iš sapnų,
Iš nerealių svajonių.
Noriu pamiršt Tave
Ir apgaut save.


Tu mylimas žmogus, vienas toks brangus,
Amžiais šitaip bus. Nieks neatims tavęs niekad iš manęs.
Tol kol suksis žemė, tol kol saulė švies, savo rankas, meilės pilnas, man ištiesk.
Tu perlas delnuose, auksas pūkuose, vėjas laukuose.
Man reikia tik tavęs, būk šalia manes, kol širdis užges!


Leista bučiuotis, tik ne dažnai,
Leista mylėtis, tik ne karštai,
Leista dalintis meilės jausmais,
Tik ne visada, ir ne su visais.


Myliu tave…
Kaip pavasaris myli alyvas.
Myliu tave…
Kaip lietus myli pievas.
Myliu tave…
Kaip saulė myli plaštakę.
Myliu tave…
Kaip paukštis myli skrydį.
myliu tave…
Kaip vėjas myli medį.
Myliu tave…
Kaip juokas myli lūpas.
Myliu tave…
Kaip rankos myli smėlį.
Verkiu dabar…
Nes visa tai netiesa.
Aš tave myliu taip, kaip niekas nieko niekada nemylėjo, nemyli ir nemylės…
Žinok tai…
Myliu tave…