Anekdotai

Žmogelį kartą ėmė kamuoti filosofinis klausimas: ar seksas yra darbas, ar malonumas? Nutarė jis su tuo klausimu nueiti pas kunigą. Paklausė, kunigas paprašė savaitės laiko pagalvoti. Po savaitės sako žmogeliui:
- Aš patyrinėjau tuo klausimu bibliją ir šventųjų tėvų raštus. Visi jie teigia, kad sekmadienį užsiimti seksu negalima, ir kad seksas yra darbas!
Žmogelis išėjo iš kunigo, eina ir galvoja: ghrmz... Ką gi tas kunigas gali išmanyti apie seksą? Ir ką tie jo šventieji tėvai gali žinoti? Taip beeidamas susitinka rabiną. Klausia jo:
- Pons rabine, žinau, kad jūs, žydai, esate labai protingi, tai gal galite atsakyti man į tokį klausimą: seksas yra darbas ar malonumas?
- Žinoma, kad malonumas, - nesusimastydamas atsako rabinas, - jei tai būtų darbas, mano žmona iki šiol būtų nekalta!