Dainų tekstai (žodžiai)

Laiškas namo – Vitalija Katunskytė

Iš pasaulio krašto laišką Tau rašau
Tavo rašto dar nepamiršau
Tu išmokei pirmą raidę ir mane vedei
Saugojai, globojai ir glaudei

Mes kartu į laisvą dangų žvelgėme tada
Kai sunki atėjo valanda
Tu pakėlus galvą vėl į ateitį žengi
Tik mane kely tam palieki
Lietuva, Lietuva
Mano kraštas brangus
Rašo Tau iš toli
Tavo mažas žmogus
Lietuva, Lietuva
Tu mane pamiršai
Aš taip noriu namo
Mes gi tavo vaikai
Čia tarp palmių aukštų
Dega mano širdis
Ir prailgsta vienai
Ta šiltoji naktis
Lietuva, Lietuva
Kraštas klonių žalių
Taip toli nuo Tavęs
Tavo vardą šaukiu
Jau žinau, šiandien nereikia mano paslaugos
Kas Tave nuo vėjų vėl globos
Tavo dukros ir sūnai, jiems svetimi kraštai
Virto ir paguoda, ir namais
Ir neliko nieko švento Tavo atminty
Tu vis tiek man tėviškė esi
Aš gi neprašau Tavęs auksų nei dvarų
Aš tik noriu būti ten, kur Tu
Lietuva, Lietuva
Mano kraštas brangus
Rašo Tau iš toli
Tavo mažas žmogus
Lietuva, Lietuva
Tu mane pamiršai
Aš taip noriu namo
Mes gi tavo vaikai
Lietuva, Lietuva
Mano kraštas brangus
Rašo Tau iš toli
Tavo mažas žmogus
Lietuva, Lietuva
Tu mane pamiršai
Aš taip noriu namo
Čia gi mano namai
Čia mano namai
Mano namai