Dainų tekstai (žodžiai)

Kodėl – Biplan

Tu nepamiršk ištart žodi kurį sakei
Man taip svarbu žinot
Tu nebijok išgert mėlyną vyną
Leisk rodysiu kiną tau

Kodėl kodėl kodėl
Kodėl kodėl kodėl
Tu nebijok pašok pasididžiuok išduok
Tu palaikyk palik
Tu pasislink pažink
Mėnulio kvapą imk tu į rankas ir pūsk
Kodėl kodėl kodėl
Kodėl kodėl kodėl
Tu nusileisk paleisk
Tu nusijuok užpūsk
Bet neskubėk
Padidint greitį
Kodėl kodėl kodėl
Kodėl kodėl kodėl