Dainų tekstai (žodžiai)

Neprarask vilties – Vytautas Juozapaitis

Vienas einu per žemę
Aš nerandu paguodos
Spengia širdy tyla
Sieloj žaizda atvira
Slegia mane neviltis
Tarytum Žemėj aplinkui tik mirtis
Vienišoj tyloj nakties
Tu pažvelk į dangų
Pro dievulio langą
Neprarask tu vilties
Vienišas ir pavargęs
Rankas keliu į dangų.
Skliautas nusėtas žvaigždžių
Lyg tavo balsą girdžiu.
Kviečia mane jis drauge
Nežinomybėn keliaut vilties gija.
Vienišoj tyloj nakties
Tu pažvelk į dangų
Pro dievulio langą
Neprarask tu vilties
Aš pas tave keliauju,
Mano likimo žvaigžde.
Ten, kur laukia šviesa,
Sielos atgaiva,
Ten, kur angelai
Aukštai danguj moja tau sparnais baltais.
Vienišoj tyloj nakties
Tu pažvelk į dangų
Pro dievulio langą…