Anekdotai

Pasaulinė kompiuterinės technikos paroda. Įvairios firmos demonstruoja naujus procesoriu, aišku ir "Intel", ir "AMD", ir "Sun"... Tarp jų - ir kažkokia rusų firmelė su nauju procesoriumi "Elektronika 100086". Pagal testus šis procesorius toli aplenkia geriausius kitų firmų gaminius. Aišku, Stambios firmos greit prisiperka šių procesorių ir ima juos tyrinėti.
Laboratorija. Inžinieriai perpjauna mikroschemos korpusą, pakiša ją po mikroskopu. Vienas iš jų iškart pažiūri, sudreba visu kūnu ir krenta be sąmonės. Prie mikroskopo prieina kitas inžinierius. Irgi krenta be sąmonės. Tada trečias... Laboratorijos vadovai, įtarę pavojų, uždaro skyrių, iškviečia greitają. Inžinierius atgaivina. Visi ima jų klausinėti:
- Kas atsitiko?
Vienas inžinierius, mikčiodamas, galų gale ima pasakoti:
- Jjjjūs nnn-ne-pa-tikėsite. Ttto nnnegali būti. Tttie procesoriai - LEMPINIAI!!!