Gražiausi velykiniai SMS sveikinimai bei palinkėjimai SMS žinute. Pasveikink savo artimą žmogų, draugą ar kolegą su Šv. Velykomis SMS žinute.


Vėl dangaus skliautai šviesėja,
Linksmas paukščių čiulbesys.
Te skambus Velykų Aleliuja,
Uždega naujas, šviesias viltis.


Striksi zuikis takučiu
Kiaušinį ridena.
Aišku - net krizės metu
Neblogai gyvena.
Pasitaikė akmenukas
Bumt! Sudužo kiaušinukas...
Linkiu, kad tavo Velykos
Būtų labiau pavykę!
Su dideliais ir su mažais,
Su apvaliais ir pailgais,
Su margais ir ne margais,
Su kiaušiniais po galais!


Pirmieji medeliai žaliuoja,
Saulytė šilta, lyg mama,
Gražiausiais margučiais žėruoja
Pavasario šventė linksma.
Kiškis bėga per laukus, kiaušiais daužo grumstelius... Neduok dieve jie suduš - tai Velykos liūdnos bus:)))


VELYKOS

Vėl aleliuja gieda angelai
Velykos. Kristus prisikėlė
Tad prisikelkime kartu ir mes
Naujam gyvenimui
Naujoms viltims
Naujoms svajoms
Naujoms idėjoms

Atraskime ne banalybę
Nors ieškome mes jos gana dažnai
Suraskime saulėlydį
Bangų ošimą vakarais

Suraskim ryto žarą ir stebuklą
Ir Žodį amžiną įprasmintą vilty
Suraskime nakty svajingą ūką
Atraskim gėrį mes savoj širdy

Ieškokime:
Lakštingalos čiulbėjimo
Žvaigždžių šnabždėjimo
Ir rudeninio lapo aido

Atrasime:
Ir viltį
Ir tikėjimą
Ir meilės naują vardą


Striksi zuikis pievele
Su gera, gera žinia.
Velykos tuoj ateis,
Kiaušiniauti visi eis.
Kraustykis ir tu nuo krosnies
Šventė jau visai ant nosies!


Pro pilkšvą debesies paklodę,
Saulutė "skleidžia" spindulėlį šiltą.
Kviečia iš niūrių kambarių
Velykinių žaidimų pažaisti kartu.

Rieda viens, rieda du
kiaušinėliai įvairių spalvų,
zuikutis pilkšvu kailiuku,
su pilnu karučiu margučių,
skuba linkėjimus perduot nuo mūsų visų.

su Šv. Velykom
Marguoja margučiai geltoni, žali,
Velykinio stalo pačiam vidury,
Kai šitiek linkėjimų, laimės ir saulės,
Lai būna pasveikintas mūsų pasaulis.
Džiaugsmingų Velykų!
Vaikšto gandras per balas,
Vyturys danguj čirena
Ir Velykos beldžias ten,
Kas su viltimi gyvena.