Anekdotai

Akmens skaldykla. Sėdi vienas šalia kito Bušas, Putinas ir Šaronas. Ilsisi... Staiga Bušas pareiškia Putinui:
- Sakiau gi tau, Vladimirai, kad geriau mane paremtum kovoje prieš Iraką!
- O ką aš tau sakiau? - Susinervina Putinas, - kodėl tu trukdei man Kaukaze?
- Ei, jūs čia pykstatės, - pertraukia juos Šaronas, - viskas juk prasidėjo nuo Palestinos!
Staiga prie jų prišoka barzdotas, skaromis apsikarstęs dėdulė ir pradeda mušti su automato buože:
- Dirbkit, dirbkit, netikėliai, Alachas jus nubaus!