Anekdotai

Vyksta cirko vaidinimas. Į sceną išeina pilvakalbys su pliušine antimi, ir antis ima "pasakoti" anekdotus. Po kelių anekdotų antis pareiškia:
- O dabar - anekdotas apie policininkus!
Salėje atsistoja kažkoks policijos komisaras ir garsiai pareiškia:
- Kiek gi galima, policininkai taigi gina visuomenės garbę, o jūs iš jų tyčiojatės! Aš tuoj pasistengsiu, kad jūsų cirką iš viso uždarytų, o jus į kalėjimą susodintų!
Pilvakalbys pradeda teisintis, bet mentas jį pertraukia:
- O jūs iš viso užsičiaupkit, aš su antimi šneku!