Dainų tekstai (žodžiai)

Meilė žemėje yra – Eglė Jakštytė ir Linas Jakštys

Tavo ašaros per sunkios
Šiam kalėjime širdies
Grotomis šaltom jos sunkias
Ar jų niekas negirdės?

Tu esi man tikras pavyzdys
Net skausmas tau nesukliudys
Ieškot savos žvaigždės
Ašara aky man žvilga
Vardijant visas kliūtis
Rankomis mes susikibę
Taip įveiksime kliūtis
Man svarbus juk tu žmogus esi
Tikrai šalia jaučiuos rami
Tau tai sakau
Laiminki, Dieve, mus
Patyręs nelengvus likimus
Jei naktis per sunki
Tuoj tau išbrėkš aušra
Ji pakils ten aukštai
Kad spėtum padėkoti už tai
Jog meilė iš tiesų dar žemėje yra
Ji dar yra
Meilė – nejudantis daiktas
Širdyje vien tuštuma
Susikrovęs lagaminus
Vienišas einu gatve
Kaip lėktuvai skriesime kartu
Palikę skausmą negandų
Mintis išliks viena
Dieve, žinok, tik vilty
Liepsnos, vien meilė degs širdy
Palikus tai, kas paslapty
Ar tu girdi?
Laiminki, Dieve, mus
Patyręs nelengvus likimus
Jei naktis per sunki
Tuoj tau išbrėkš aušra
Ji pakils ten aukštai
Kad spėtum padėkoti už tai
Jog meilė iš tiesų dar žemėje yra
Ji dar yra
Ji dar yra