Kiti

Už pagarbą kitų elgesiui
Teisme nagrinėjama ištuokos byla. Teisėjas kreipiasi į vyriškį:
— Jūsų žmona tvirtina, kad jūs grubiai elgiatės su ja ir kad gyvenimas kartu su jumis jai tapo nepakenčiamas. Kaip jūs galėtumėte tai paaiškinti ir kuo pasiteisinti?
— Gerbiamas teisėjau, visa tai yra gryniausias šmeižtas. Aš dabar pasakysiu visą tiesą! Žmona į miegamąjį atsivedė ožką ir ėmė reikalauti, kad aš gyvenčiau greta tos nelemtos ožkos. Galite sau įsivaizduoti, koks nemalonus kvapas atsirado miegamajame! Šito aš negalėjau pakęsti!
— Na, o ar jūs nebandėte praverti miegamojo lango? - atsargiai pasiteravo teisėjas.
— Ką jūs! — atrėžė vyriškis. — Tuomet iš miegamojo būtų išlakstę visi mano balandžiai!..
Tad pakelkime taurę už tai, kad kitų poelgius vertintume tik per savo poelgių bei manierų prizmę!..