Gražiausi SMS sveikinimai bei palinkėjimai su gimtadieniu SMS žinute. Pasveikink savo artimą žmogų, draugą ar kolegą gimtadienio proga SMS žinute.


Prabėgo metai tarsi rūkas kloniais,
Tarsi daina vakarė sutemų.
Nuskriejo jie tarytum pienės pūkas,
Pribarstė plaukus žiedlapių baltų.
Jų buvo ir prasmingų, ir laimingų,
Jų buvo tarsi akmenys sunkių.
Užtad šiandieną iš širdies Jums linkim
Daug daug laimingų metų ir ilgų.


Ko žmogui reikia, kad jis apsidžiaugtų?
Reikia labai nedaug...
Reikia saulės šviesos, kai lyja,
Reikia lietaus, kai būna kaitra,
Reikia vienatvės, kai triukšmas aplinkui.
Reikia minios, kai vienatvė slegia pečius.
Reikia labai nedaug...
Reikia dainos, kai tyla kambary spengia,
Kai skamba daina - reikia tylos, ak, kaip kartais reikia tylos.
Reikia draugo, kai priešai pakelia kumštį,
Reikia priešų, kad geriau įvertintum draugą.
Reikia labai nedaug. ;)
(A.Drilinga)


Miela ***, linkiu Jums daug laimės, meilės, sveikatos, ištvermės ir kantrybės. Linkiu Jums to, ko linkite pati sau. Ir dar mano tradicinis linkėjimas: Linkiu, kad balansas "sueitų" ne tik darbe, bet ir gyvenime. Dar kartą su gimtadieniu!


Nesvarbu kiek metų praeity,
Šiandien dar ne viskas išgyventa.
Teks patirt gyvenimo kely
Tai, ko nepatyrei dar nė karto.

Ne visa knyga dar išsklaidyta,
Daug palikę nerašytų lapų
Ir į juos teks daug ką įrašyti,
Nes gyvenimas upeliais teka.


Sakytum dar vaikystė.
Ir šulinys dar neišsemtas ir per mažai suklysta.
Nesvarbu, kad ramunės tavo svajonių sode žydi (18-ktą) kartą.
Dar slypi seniai laukti žodziai, kuriuos tau reikės ištarti.


Tu šypsokis linksmai,
Nes jaunystė šviesi.
Ir neleiski jos vėjams kedent.
Ir atmink, kad visi
Esam žmonės maži,
Vieną kartą atėję gyventi.


Žmogaus gyvenimas matuojamas
Ne pragyventais metais,
O tai kokį pėdsaką jis palieka
Kitų žmonių gyvenime, jų mintyse,
Jų širdyse..


Ėjo metai po vieną, tau kažka nešdami.
Sutinki ir šia diena neramia širdmi.
Daug metų prabėgo, su daina ir džiaugsmu.
Lai skambesnis už dainą, šis gimtadienis bus.


Linkiu tau daug laimės,
Ir viską daryti be baimės.


Dienos barstė džiaugsmo žiedlapius,
Kaip rudens lapai rūpesčiai krito,
Kaip vanduo upėje nubėgo metai,
Negrąžinamai užvertę dar vieną gyvenimo knygos puslapį.

Tegul skausmai ir rūpesčiai praeina,
Vargus nuplauna tekantis vanduo,
Telydi tik maži šešėliai
Ir laimės lai netrūksta niekados!