Gražiausi velykiniai sveikinimai ir palinkėjimai. Pasveikink savo artimuosius, draugus ar kolegas su Šv. Velykomis.


Gal dar nežydi lauko gėlės
Ir drugio sparnas skruosto nepalies.
Tegul pakils, kas rudenį nunyko,
Tegul Velykų saulė mums vėl švies!


Atkeliavo du viščiukai,
Vienas su kiaušinėliu.
Ar tu šiandien išsiritęs?
Su Šv. Velykomis tave!


Įsileiskim pavasarį ne tik į savo išpuoselėtus namus,
Bet ir į švelnumo ir meilės ištroškusias širdis!
Palepinkim vienas kitą ne tik dailiai numargintais margučiais,
Bet ir šiltais, maloniais žodžiais!


Šv. Velykų proga norėčiau palinkėti:
Daug laimės, kurios trūksta,
Džiaugsmo, kurio niekad nebūna per daug
Ir sveikatos, kuri taip visiems reikalinga.
Linksmų svenčių.


Velykų džiaugsmas ir palaima
Telydi Jūs žingsnius visus,
Te šventiniai varpai pašaukia laimę,
Te dienos neša vien džiaugsmus!
Su Šv. Velykom!


Velykos, velykėlės
Jau čia aš tau sakau,
Zuikis jau ir čia.
Marga mirga tie margučiai,
Dažo juos linksmi vaikai.
Jie išties gražus visi,
Bet gražiausi sveiki ir margi.
Su Šv. Velykom.


Auštantis Velykų rytas teatneša
Jums pilnas rieškučias džiaugsmo,
Didelį krepšį margučių ir gausybę
Skaisčių pavasario spalvų!


Prisikėlimo rytas – pavasaris žemėj ir sieloj.
Atverkim savo širdį tyram džiaugsmui.
Trims gražiems žodžiams – Tikėjimui, Vilčiai, Meilei.
Sveikinu tave su šv. Velykom!


Sniegutis tirpsta, žibutės žydi,
Saulytė šviečia skaisčiai danguj.
O šypsenėlė tavam veidely turėtų šviesti ištisus metus,
Kad Velykų kiškelis atneštų kiaušinius ne žalius…
Su pavasario švente!


Du gaideliai žirnius kūlė, jų kiaušiniai susidūrė!
Pirmą dieną mėlynavo, antrą dieną pažaliavo.
Mainėsi visom spalvom! Su Velykom! Su šventom!