Dainų tekstai (žodžiai)

Vilniui – Birutė Petrikytė ir Nerija

Mano žalias mieste, sarge Lietuvos
Leiski prisiliesti prie širdies tavos
Noriu tau pasekti pasaką laukų
Noriu tau sunešti šypsenas draugų

Ooo… Neries krantai
Ooo… Paminklų vardai
Jūs išmokėt gyvent
Gyvent ir mylėti karštai
Daug po tavo kojom žydinčių žiedų
Daug tau paaukojo meilių nebaigtų
Ant kalvų smėlėtų prie pušų aukštų
Kad mylėt galėtum amžinai čia tu
Ooo… Neries krantai
Ooo… Paminklų vardai
Jūs išmokėt kovot
Kovot ir mylėti karštai
Tavo šviesios spalvos drobėje naujoj
Tavo aukštos kalvos rytmečių tyloj
Nors ir išaugina mums plačius sparnus
Bet visi tau skiriam savo likimus
Ooo… Neries krantai
Ooo… Paminklų vardai
Jūs išmokėt gyvent
Gyvent ir mylėti karštai