Anekdotai

Užėjo kažkas Neptūnui ir nutarė jis surasti savo sirenoms vyrus. Susistabdė plaukiantį amerikiečių laivą, išsirinko iš jo geriausiai atrodantį jūreivį ir klausia jo:
- Ei, jūreivi, vat čia turiu 10 sirenų, kiek iš jų tu padarytum per naktį?
- Na, kokias 3...
- Blogai! - Tarė Neptūnas ir paskandino jūreivį ir visą amerikiečių laivą.
Tada Neptūnas susistabdė plaukiantį prancūzų laivą, išsirinko iš jo jūreivį ir klausia to paties.
- Na, pamylėčiau kokias 6 ar 7... - Sako jūreivis.
- Blogai! - Tarė Neptūnas ir paskandino prancūzus.
Galų gale susistabdė Neptūnas gruzinų laivą. Klausia gruzino:
- Na, tai kiek iš 10 mano sirenų patenkintum per naktį?
- Visas 11 patenkinsiu! - Sako gruzinas.
- Palauk, palauk, jų gi 10, ar skaičiuot nemoki?
- Kodėl nemoku, moku! Tiesiog tu man irgi patinki!