Anekdotai

Numirė pavyzdinga vienuolė Margarita. Ir per klaidą pateko į Pragarą.
Su siaubu skambina šventam Petrui:
- Įvyko baisi klaidą! Negali būti, kad mane nukreipė į pragarą!
Šv. Petras pažada padėti. Praeina diena - niekas nesikeičia. Margarita vėl skambina:
- Padėkit! Rytoj suplanuota iškrypusi orgija! Gelbėkit!
Šv. Petras prisiekia, kad viską sutvarkys. Bet per darbus užmiršta. Po dienos skambutis. Petras su siaubu pakelia ragelį ir girdi:
- Petras? Čia Margo. Na tu ten labai nesiparink...