Anekdotai

Airis įeina į barą, užsisako tris bokalus Gineso alaus ir atsisėdęs prie stalo, paeiliui geria iš kiekvieno bokalo. Pabaigęs, jis prie baro užsisako dar tris bokalus. Baro savininkė jam ir sako, “Jei Jūs pirktumėte po vieną bokalą, alus būtų šaltesnis ir gaivesnis”. “Matote, ponia, aš turiu du brolius, - atsako klientas. - Mes gyvename skirtinguose pasaulio kraštuose, tačiau esame susitarę, kad gersime būtent taip, kad prisimintume šaunias bendras praeities išgertuves”.

Nuo to laiko, airis nuolatos ateina į barą ir geria, užsisakinėdamas po tris bokalus. Tačiau vieną kartą atėjęs, jis užsisako tik du bokalus. Baro savininkė tai pastebi, ir suvokdama šio įvykio reikšmę, sako: “Nenorėčiau blaškyti Jūsų gedulingos nuotaikos, tačiau, kadangi Jūs esat toks ištikimas mūsų klientas, leiskite pareikšti Jums mano užuojautą”. Vyriškas pažiūri į ją nustebę, po to sako “O ne, tai visai ne dėl gedulo, ponia. Tiesiog aš mečiau gerti."