Gimtadienio sveikinimai

Gimtadienio proga sveikinam ir linkim:
Lai visad Tave lydi meilė.Žmogus gimsta is meiles,vadinasi,meilei,džiaugsmui ir kūrybai jis yra sutvertas.

Buk apsvaigęs nuo meilės,nuo gyvenimo meiles.Galbūt ir tas didysis stebukladaris gyvenimas,apsvaigintas meilės kerų,žarsto aušras,siunčia vėjus ir audras,pasivertęs paukščiu,sklando virš mūsų,kviesdamas mintimis pakilti į dangų.

Lai visad Tau padeda svajonės.Iš jų išsirink pačia gražiausią ir,pavadinęs ją gyvenimo tikslu,siek jos įgyvendinimo.

Praverk langus ir įkvėpk pavasarį!Kiekviena diena buk pasiruošęs sutikti savo laimę.

Tai,ką gali stipriausieji, gali ir Tu. Lai tie žodžiai tampa gyvenimo devizu,lai jie Tau padeda įveikti bet kokią kliūtį, nugaleti visus sunkumus.
Tu turi viską, ką turi patys laimingiausieji. TAI KĄ TURI LAIMINGIAUSIEJI, TURI IR TU !