Dainų tekstai (žodžiai)

Stinta pūkis – Žalvarinis

Stinta pūkis, stinta pūkis,
Stinta stinta stinta pūkis…
Žibinkštėlė tekėjo
Aplink tėvo dvarelį
Pažink, tėve, žibinkštį
Ar ne tavo dukrelė
Kur taip toli nudavei
Už giliųjų marelių
Žibinkštėlė tekėjo
Aplink tėvo dvarelį
Ciūta rūta ta

Žibinkštėlė tekejo
Aplink tėvo dvarelį
Pažink tėve žibinkštį
Ar ne tavo dukrelė
Kur taip toli nudavei
Už giliųjų marelių
Ciūta rūta ta
Kur taip toli nudavei
Už aukštųjų kalnelių
Už giliųjų marelių
Žibinkštėlė tekėjo