Dainų tekstai (žodžiai)

Laimingi laiko neskaičiuoja – Inga Valinskienė

Aš lig šiolei menu
Daug laimingų dienų
Kai šokio svaiguly sukaus linksmai
Kai mylėjau draugus
Liejos vynas svaigus
Ir nešė svajones meilės sparnai
Kai liūdžiu ar juokiuos
Visą laiką tikiuos
Kad vėl sugrįš laiminga valanda.
Kai baugu ar gūdu
Tarp kasdienių bėdų –
Atsimenu dabar ir visada:
Laimingi laiko neskaičiuoja,
Kiekvieną šypseną likimo jie brangina,
Sau širdy kartoja,
Kad reikia savo dieną skint ir laimingi ja skina.
Todėl dvasia išlikime jauni
Ir kelkime taures raudono vyno!
Tegul tęsias diena,
Meilės žmogui pilna,
Pasenti neskubėk, sau kvailiok ir dūk.
Reik jaunystę pratęst,
Juoktis, šokti ir švęst,
Jei nori būt laiminga – tai ir būk!
Šios taisyklės laikaus
Vis kartodama sau:
Jei liūdna tau ar vėl nerami jauties –
Blogą žodį nuryk,
Piktą mintį nuvyk,
Dainuok ne iš natų, o iš širdies!
Laimingi laiko neskaičiuoja,
Kiekvieną šypseną likimo jie brangina,
Sau širdy kartoja,
Kad reikia savo dieną skint ir laimingi ja skina.
Todėl dvasia išlikime jauni
Ir kelkime taures raudono vyno!
(2k.)
Laimingi laiko neskaičiuoja.