Anekdotai

Tėvelis sūnelį pasikvietė į medžioklę. Žiūri - lokys vaikšto, Tėvelis sūnui:
-Nori, aš grizliui dabar į kiaušiuką pataikysiu?
Sūnelis:
-Na, taikyk.
Oba..Yra... Grizlis tik susiėmė už kiaušiuko ir kad užstaugė. Eina mišku toliau. Žiūri - vėl tas pats grizlis vaikšto. Tėtis:
-Sūnau, nori - aš dabar jam į kitą kiaušiuką pataikysiu.
Oba... Yra! Grizlis kad užstaugs ir pradėjo vytis. Bėgo bėgo sūnus su tėvu ir įlipo į medį.O lokys iš paskos. Tėtis sūnui:
-Nori, aš jam dabar į galvutę pataikysiu?
-Ai, tėvai geriau šauk į galvą, jis gi mūsų ne p**t lipa...