Dainų tekstai (žodžiai)

Pavasariniai žiedai – Mango

Nereikia laukt pavasaris atplauks nelauktai
Kažką brangaus padovanos ir liks amžinai
Gyvenimo švelnius garsus kartoju
Pavasario palikti aš nenoriu

Priedainis:
Pavasariniai žiedai
Tai saulės ir lietaus vaikai
Ramybė džiaugsmas tenegęsta amžinai
Pavasariniai žiedai
Juos dovanoju tau tiktai
Ir lyg lopšy supuoju laimę tolumoj
Aš nežinau ką duos žmogau palaima dangaus
Gal sodą meilės amžinos gal baimės tylios
Tik tavo balsą tyliai vis kartoju
Ir sodo nuostabaus palikt nenoriu
Priedainis:
Nenoriu laukt nenoriu laukt nenoriu laukt
Nenoriu laukt nenoriu laukt nenoriu laukt
Priedainis: 2k.