Dainų tekstai (žodžiai)

Mažas žmogus – Virgis Stakėnas

O, kiek daug neaiškių
Ir keistų paslapčių
Kaip gi jas suvokt?
Juk mažam žmogui nieks
Neuždraus klausinėti, stebėtis
Ir pačiam galvot
Pasakyk man, mamyt
O kodėl į mokyklą
Alkanas einu?
Pasakyk man, tėveli
Kodėl, o kodėl
Aš mansardoje kasdien šąlu?
Mažas esi
Ir suprasti nieko negali
Mažas esi
Ir pakeisti nieko negali
O kodėl, o kodėl
Reikia mirt
Nors neteko dar beveik gyvent?
Klausia žvilgsnis sūnaus nebylus
O tėvai tegalėjo
Jam tik tiek ištart:
Mažas esi
Ir suprasti nieko negali
Mažas esi
Ir pakeisti nieko negali